1 | 2 | 3 | 4 | 5

✨ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดอบรมบรรยายเรื่องหลักการทำงานของเครื่อง LC และ LCMS
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมกับ บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "Inspirational LC and LCMS for Academic and Research Applications"

📌 ในวันจันทร์ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยจัดอบรมบรรยายในรูปแบบ Onsite (วิทยากรบรรยายภาษาไทย)

📌 ณ ห้อง Science Connect ตึก N5 ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์


 ***ลงทะเบียน ฟรี!! จำนวนจำกัด (มีอาหารอาหารว่าง และอาหารกลางวัน)***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 02-4708900 / 02470-8907 (คุณติวานนท์/คุณธนาภรณ์)